Tietosuojaseloste

YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja ja 24 § mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 21.7.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ

Elisa Muhonen Tmi (1197055-5)

Yhteystiedot:
Hedelmätarhantie 11 K 67
15860 HOLLOLA

p. 044 041 3641
[email protected]

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Elisa Muhonen
Hedelmätarhantie 11 K 67
15860 HOLLOLA

p. 044 041 3641
[email protected]

3. REKISTERIN NIMI

Elisa Muhonen Tmi:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Elisa Muhonen Tmi käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten ja asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaasta seuraavat perustiedot: Nimi, osoite, sähköpostiosoite & puhelinnumero.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa nettisivustoa käyttäessään.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava). Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 2).

10. TIEDONKORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava).

Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

11. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstä, ota yhteyttä sähköpostilla: [email protected]

0